European Society for Organ Transplantation (ESOT) wspiera ideę przeszczepiania wysp trzustkowych w Gdańskim Ośrodku Transplantacyjnym

Dr Justyna Gołębiewska, adiunkt w Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych otrzymała ESOT Study Scholarship. Stypendium przyznawane jest młodym naukowcom, którzy wiążą swoją przyszłość z transplantologią, w celu nawiązania współpracy międzynarodowej z wiodącymi ośrodkami transplantacyjnymi. Ideą stypendium jest wsparcie rozwoju kariery osoby aplikującej poprzez nabycie nowych umiejętności i wiedzy istotnej dla rozwoju ośrodka, w którym pracuje. W przypadku dr Gołębiewskiej stypendium umożliwi dwumiesięczny pobyt w University of Chicago. Dr Gołębiewska będzie tam pracować z zespołem zajmującym się przeszczepianiem wysp trzustkowych, kierowanym przez prof. Piotra Witkowskiego. Szkolenie będzie elementem trwających już przygotowań do otwarcia programu przeszczepiania wysp trzustkowych w Gdańskim Ośrodku Transplantacyjnym, realizowanych w Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Zakładzie Radiologii, Katedrze i Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii oraz Zakładzie Immunologii Klinicznej i Transplantologii.  Program przygotowań jest realizowany z  środków finansowych i w ramach Programu Badan Naukowych Strategmed (Grant1/233368/1/NCBR/2014) prowadzonych przez prof. Piotra Trzonkowskiego z Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii naszej uczelni.

Dla dr Gołębiewskiej będzie to kolejny pobyt w University of Chicago. Wcześniejszy, na przełomie września i października 2015 roku, zaowocował współpracą naukową. Projekt będący rezultatem kooperacji z zespołem prof. Witkowskiego, zatytułowany „Comparative evaluation of simple indices using a single fasting blood sample to estimate beta cell function after islet transplantation.” został zakwalifikowany do prezentacji ustnej w czasie 7th European Pancreas and Islet Transplantation Symposium & IPITA/EPITA Joint Workshop w Innsbruck- Igls w Austrii, w styczniu bieżącego roku. Prezentacja ta została wyróżniona i nagrodzona IPITA/EPITA Opinion Leaders Workshop JDRF Educational Grant. Kolejny abstrakt pod tytułem “Assessment of simple indices based on a single fasting blood sample in search for an optimal tool to estimate beta cell function after islet transplantation” został również zakwalifikowany do prezentacji ustnej w czasie American Transplant Congress, który odbędzie się w maju tego roku w Chicago.

Więcej: https://gumed.edu.pl/38032.html