Opublikowaliśmy długoletnie obserwacje bezpieczeństwa i skuteczności metody TREGS w cukrzycy typu 1

Pismo Springer Nature Journal of Translational Medicine opublikowało raport na temat długoletniej skuteczności limfocytów Tregs u dzieci z cukrzycą typu 1:

Factors affecting long-term efficacy of T regulatory cell-based therapy in type 1 diabetes.

Marek-Trzonkowska N, Myśliwiec M, Iwaszkiewicz-Grześ D, Gliwiński M, Derkowska I, Żalińska M, Zieliński M, Grabowska M, Zielińska H, Piekarska K, Jaźwińska-Curyłło A, Owczuk R, Szadkowska A, Wyka K, Witkowski P, Młynarski W, Jarosz-Chobot P, Bossowski A, Siebert J, Trzonkowski P.

J Transl Med. 2016 Dec 1;14(1):332.

Pełna wersja artykułu dostępna:

http://rdcu.be/m9ET