Zgoda na badanie TregSM

W dniu 30.03.2015 Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał pozwolenie na prowadzenie badania klinicznego „Terapia komórkowa stwardnienia rozsianego w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127-„.