ADMEDVOICE

Adaptacyjny system inteligentnego przetwarzania mowy lekarzy wraz ze strukturalizacją wyników badań i wspomaganiem procesu terapeutycznego

Cel projektu

W wyniku realizacji projektu zostanie opracowanie i wdrożone rozwiązanie przy użyciu którego lekarze przywołują głosowo dostępne wyniki badań diagnostycznych i parametrów klinicznych pacjentów, wypełniają w trybie interaktywnym karty choroby w toku wywiadu lekarskiego, stosownie do potrzeb tworzą opisy i ordynują leczenie.

System samoczynnie generuje szablony do wypełniania i w tym szablony adaptacyjne, umożliwiające wprowadzanie danych bezpośrednio do rozpowszechnionych w placówkach zdrowia systemów informatycznych, w tym danych z wywiadu lekarskiego, automatycznie strukturalizowanych opisów wyników diagnostycznych, edytowalnych głosowo i umożliwi dyktowanie skierowań na badania, recept i zwolnień lekarskich z uwzględnieniem zabezpieczeń dostępu do danych.

Chmurowy system rozpoznawania mowy zostanie zbudowany w oparciu o korpus mowy polskiej poszerzony o słownik terminów medycznych oraz handlowych nazw leków, z przeznaczeniem do wykorzystania przez lekarzy różnych specjalności, w tym radiologów, na salach operacyjnych, w oddziałach ratunkowych, specjalistów udzielających porad medycznych.

Głównym założeniem jest, że rozwiązanie wpłynie pozytywnie na jakość generowanej dokumentacji medycznej. Przewidziano zbudowanie obszernego korpusu mowy w oparciu o nagrania dokonywane w typowych warunkach akustycznych gabinetów lekarskich, a ponadto w maskach chirurgicznych, na salach operacyjnych i w warunkach utrudniających skuteczne rozpoznawanie mowy, tzn. w obecności zakłóceń oraz mowy równoczesnej.

W tym celu zostanie opracowana innowacyjna sonda akustyczna, pozwalająca na separowanie mówców. Zbudowane i udostępnione w chmurze obliczeniowej zostaną algorytmy neuronowe, wytrenowane (dotrenowane) przy użyciu najnowszych metod dla potrzeb skutecznego rozpoznawania mowy personelu medycznego w języku polskim.

Wyniki zostaną opublikowane w renomowanych czasopismach i wdrożone do praktyki klinicznej (poprze system zarządzania szpitalami CGM CliniNet) – poprzez udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy.

Projekt realizowany przez

E-Trust Sp. z o.o.